مارس 16, 2020

تماس با ما

پالایشگاه:

همدان شهرک صنعتی بوعلی بلوار سوم خیابان سی و ششم 

کدپستی :

                   6518114573

راه های ارتباطی
شماره پالایشگاه :  08134383737  
شماره پالایشگاه :  08134383311
مدیر عامل : 09181116229
مدیر فروش:  09183153316

instagram:bandarabadan10000_co
telegram:bandar_abadan10000
gmail:bandarabadan10000.co@gmail.com

 

پالایشگاه